Belastingen: controleer uw aanslagbiljet zorgvuldigHet aanslagbiljet van de FOD Financiën geeft u een overzicht van de informatie op uw belastingaangifte, de berekening van uw belastingen en het te betalen of terug te krijgen bedrag.

Controleer het aanslagbiljet zorgvuldig

Volgens een onderzoek van de federale Ombudsman naar de voorstellen vereenvoudigde aangifte lopen veel burgers elk jaar aanzienlijke belastingvoordelen mis. Waarom? De FOD Financiën vult uw belastingaangifte vooraf in, maar beschikt niet altijd over alle informatie en soms zijn niet alle gegevens correct.

Van zodra u uw aanslagbiljet ontvangt, controleer dan alle gegevens die erin staan. Zelfs als u een voorstel voor een vereenvoudigde aangifte had ontvangen.

Meest voorkomende fouten of onvolledigheden

Volgens het onderzoek van de federale Ombudsman hebben de fouten en onvolledigheden vaak betrekking op de meest voorkomende belastingvoordelen.

Controleer zeker deze codes:
- code 1030 kind(eren) ten laste en codes 1034 et 1036 kinderen in co-ouderschap
- code 1038 handicap
- code 1106 onroerende inkomsten
- code 1192 onderhoudsgelden
- code 1255 vrijstelling van de kosten voor de woon-werkverplaatsingen
- code 1353 premies levensverzekeringen
- code 1364 dienstencheques
- code 1384 kosten voor kinderopvang
- code 1394 gift(en)
- hypothecaire lening (code naargelang het jaar en de regio)

Wacht niet

Als u een fout of een onvolledigheid ontdekt op uw aanslagbiljet of als u twijfelt aan de berekening, wacht dan niet om dit aan de FOD Financiën te melden.

Neem direct contact op met uw belastingdienst via telefoon of e-mail. De contactgegevens vindt u op uw aanslagbiljet. De dienst doet wat nodig is om uw aanslagbiljet te corrigeren.

Een bezwaarschrift indienen

Krijgt u geen antwoord van de belastingdienst of bent u het niet eens met zijn antwoord? Dien dan een bezwaarschrift in binnen de 6 maanden na het versturen van uw aanslagbiljet.

U kan uw bezwaarschrift online indienen, via uw persoonlijk belastingdossier op www.myminfin.be, of per post. De procedure staat op de achterkant van uw aanslagbiljet en is te vinden op de website van de FOD Financiën.

Geen aanslagbiljet?

Hebt u uw aanslagbiljet nog niet ontvangen? Geen paniek!  De FOD Financiën is bezig ze te versturen en heeft daarvoor de tijd tot 30 juni 2021. U kan de status van uw aangifte controleren op de website www.myminfin.be.

Wanneer de federale Ombudsman contacteren?

Als uw probleem blijft aanhouden, als u niet tevreden bent met het antwoord van de FOD Financiën of de manier waarop deze uw klacht heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de federale Ombudsman. Wij onderzoeken uw probleem en zoeken een oplossing voor u.

gepost op: 15/12/2020