Home

22/06/2018

Ontmoeting met de Ombudsman van Senegal

Op 21 juni 2018 kreeg de federale Ombudsman bezoek van Alioune Badara Cissé, Ombudsman van de Republiek Senegal. Een interessante uitwisseling tussen ombudsmannen over hun werkmethodes ! 

lees meer
07/06/2018

Verschil tussen recht hebben en recht krijgen in gezinshereniging

De behandeling van de visumaanvragen voor gezinshereniging bij de Dienst Vreemdelingenzaken en/of de FOD Buitenlandse Zaken verloopt niet probleemloos. De federale Ombudsman wijst op een aantal belemmeringen die hij toelichtte in de commissie Binnenlandse Zaken van het parlement.

lees meer
22/05/2018

Franstalig netwerk van Ombudsmannen blaast 20 kaarsjes uit!

Al 20 jaar zet de “Association des Ombudsmans et Médiateurs de Francophonie” (AOMF), waarvan de federale Ombudsman een actief lid is, zich in voor de rechtsstaat en de grondrechten van burgers.

lees meer
23/04/2018

De federale Ombudsman wijst op het verschil tussen recht hebben en recht krijgen

Burgers hebben het moeilijk om hun rechten uit te oefenen. Dat stelt de federale Ombudsman vast in zijn jaarverslag 2017, op basis van de dagelijkse realiteit die hij ziet in zijn klachten. De federale Ombudsman: “Burgers rechten geven is één ding, maar dan moet ook alles worden gedaan opdat ze ook echt van die rechten kunnen gebruikmaken.”

lees meer
11/04/2018

Cruciale informatie voor boekhouders wordt nu tijdig gecommuniceerd

Een referentievoet die boekhouders nodig hebben om de fiscale fiches van hun klanten correct in te vullen, werd nooit op tijd gepubliceerd. De boekhouders moesten dan tegen de klok werken om te deadline te respecteren en een boete te vermijden. De tussenkomst van de federale Ombudsman en de samenwerking met de FOD Financiën zorgden er voor dat deze referentievoet in januari 2018 voor het eerst goed op tijd gecommuniceerd werd.

lees meer